تماس با ما

اتوبان همت-سردارجنگل-مجتمع پویا-واحد۸ کدپستی : ١٤٧٦٦٦٧٣٧٣

تلفکس : ۴۴۴۷۷۵۰۱ - ۴۴۴۷۷۵۰۲ - ۴۴۴۵۲۰۱۷ - ۴۴۴۷۳۳۵۶
تلفن همراه : ٠٩١٢١٤٠٥٨٧٣

پست الکترونیکی شرکت
Info@genfanavaran.com
مدیرعاملHosseini@genfanavaran.com
مهندس سید سعید حسینیHosseini_saeid@hotmail.com
رییس هیئت مدیرهKouchakian@genfanavaran.com
مهندس نفیسه کوچکیان

© Copyright 2005. Genfanavaran.com